The Witch: Part 1 - The Subversion

The Witch: Part 1 - The Subversion

The Witch: Part 1 - The Subversion

Nội dung phim The Witch: Part 1 - The Subversion

Một học sinh trung học với Amnesia cố gắng khám phá những gì đã xảy ra với cô. Tất cả đều dẫn dắt cô vào những rắc rối sâu sắc hơn cuối cùng để tiết lộ một bóng tối mà cô không thể tưởng tượng được.