Thiên tài lang băm

Thiên tài lang băm

Yong Pal

Nội dung phim Thiên tài lang băm

Hoạt động dưới bí danh Yong Pal, một bác sĩ phẫu thuật bị vướng vào một âm mưu đen tối liên quan tới nữ thừa kế chaebol hiện đang hôn mê trong bệnh viện.