Tôi Và Hai Anh Ấy

Tôi Và Hai Anh Ấy

One And Another Him

Nội dung phim Tôi Và Hai Anh Ấy

Lấy bối cảnh là trường đại học Phong Linh, kể về cuộc sống sinh viên của cô gái tinh ranh cổ quái Lâm Viên, thiên tài Toán học Tiêu Ân, đàn anh khóa trên Bành Nhất Luân, cô bạn người nước ngoài Na Mộc…