Trận chiến ở Jangsari

Trận chiến ở Jangsari

The Battle of Jangsari

Nội dung phim Trận chiến ở Jangsari

Trong chiến tranh Triều Tiên, 772 binh sĩ học sinh Hàn Quốc được đào tạo sơ sài thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm nhằm chuyển hướng chú ý của Triều Tiên vào biển Jangsari.