Uysal: Gia đình hai mặt

Uysal: Gia đình hai mặt

Wild Abandon

Nội dung phim Uysal: Gia đình hai mặt

Mơ hồ giữa khủng hoảng tuổi trung niên, một kiến trúc sư bắt đầu cuộc sống hai mặt xoay quanh punk. Người thân của anh cũng đối mặt với khủng hoảng riêng.

Trailer phim Uysal: Gia đình hai mặt:

trailers