Vệ Sĩ Riêng (Phần 1)

Vệ Sĩ Riêng (Phần 1)

BG: Personal Bodyguard (Season 1)

Nội dung phim Vệ Sĩ Riêng (Phần 1)

Vệ Sĩ Riêng kể về một vệ sĩ đã nghỉ hưu giả vờ là người mới vào nghề khi công ty bảo vệ khiêm tốn của anh quyết định thành lập phòng vệ sĩ mới.