Vệ Sĩ Riêng (Phần 2)

Vệ Sĩ Riêng (Phần 2)

BG: Personal Bodyguard (Season 2)

Nội dung phim Vệ Sĩ Riêng (Phần 2)

Vệ Sĩ Riêng (Phần 2) kể về khi công ty đưa ra các chính sách mới chạy theo đồng tiền, Shimazaki quyết định rời đi và chuyển sang làm tự do. Chàng vệ sĩ trẻ Takanashi tìm đến anh để có câu trả lời.