Xuân Kiều Và Chí Minh

Xuân Kiều Và Chí Minh

Love In The Buff

Nội dung phim Xuân Kiều Và Chí Minh

Tình cảm ở bên nhau nhiều năm cuối cùng cũng chấm dứt. Khi Chí Minh gặp Dương Minh, anh có còn nhớ Xuân Kiều, người yêu cũ nhiều năm trước không?